Haberler

Ereğli Belediyesi  |

Haberler

696 Sayılı KHK Kapsamında Bulunan Hizmet Alım Personeli Hakkında Yazılı Sınav İlanı

 

696 sayılı KHK.nın 127. Maddesi, Geçici 24. Maddesi kapsamında BELEDİYEMİZ ŞİRKETİNE GEÇİŞ TALEBİNDE bulunan hizmet alım personeli HAKKINDA YAZILI SINAV  İLANIDIR

 

                24.12.2017 Tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK.nın 127. Maddesi, Geçici 24. Maddesi ile düzenlenen, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile Bağlı Kuruluşlarında ve Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinde, Birlikte ve ayrı ayrı Sermayesinin Yarısından fazlası İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 04.12.2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanların Belediyemiz şirketine geçiş işlemleri çerçevesinde, 01.01.2018 Tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 696 sayılı KHK kapsamında yapılacak işlemlere dair usul ve esasları düzenleyen Tebliğin 38 Maddesine göre ve Başkanlık Makamının 15.01.2018 Tarih ve 18759864-903/45 sayılı oluru ile oluşturulan Sınav Kurulunca; Sınava girmeye hak kazandığı kesinleşmiş 362 adaydan, öğrenim durumu itibariyle yazılı sınav yapılması uygun görülen ve ekte personel grup listeleri bulunan 156 adayın aşağıda belirtilen yer, tarih ve saatte yazılı sınava alınmasının Tebliğin 39. Maddesine göre ilan edilerek sınavın gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

                Sınavın yapılacağı okulda adayların sınava girecekleri dersliklere asılacak isim listelerine göre sınav gerçekleştirilecektir.     

                Adayların aşağıda belirtilen yerde,  sınav saatinden 30 dakika önce hazır bulunmaları, sınav için yanlarında kurşun kalem ve silgi bulundurmaları rica olunur.

                İlgililere ilanen duyurulur.

 

 

                                                                                                                             Mehmet GÜNGÖR

                                                                                                                             Belediye Başkan Yardımcısı V.

                                                                                                                             Sınav Kurulu Başkanı

 

 

 

SINAV  TARİHİ                         : 22 MART 2018 PERŞEMBE

SINAV SAATİ                           : 14.30-15.30

SINAV YERİ                             : İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Eski Ticaret Meslek Lisesi)

ADRES:                                   Hacı Mustafa Mah. Ticaret Lisesi Caddesi No:1 Ereğli/KONYA

 

 

Eki: Konya Ereğli Belediye Başkanlığı 696 Sayılı KHK Hükümlerine Göre Geçiş Yapacak Hizmet Alım Personeli Yazılı Sınav Katılımcı Listesi

 

 

Konya Ereğli Belediye Başkanlığı 696 Sayılı KHK Hükümlerine Göre Geçiş Yapacak Hizmet Alım Personeli Yazılı Sınav Katılımcı Listesini indirmek için tıklayınız.