Haberler

Ereğli Belediyesi  |

Haberler

696 Sayılı KHK İle İlgili Taşeron Başvuru Durumu

 

696 sayılı KHK. nın 127. Maddesi, Geçici 24. Maddesi kapsamında BELEDİYEMİZ ŞİRKETİNE GEÇİŞ TALEBİNDE bulunan hizmet alım personeli HAKKINDA TESPİT KOMİSYONU ŞARTLARA UYGUNLUK TESPİT İLANIDIR

 

            24.12.2017 Tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK. nın 127. maddesi, Geçici 24. maddesi ile düzenlenen, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile Bağlı Kuruluşlarında ve Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinde, Birlikte ve ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 04.12.2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanların Belediyemiz şirketine geçiş işlemleri çerçevesinde, 01.01.2018 Tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 696 sayılı KHK kapsamında yapılacak işlemlere dair usul ve esasları düzenleyen tebliğin 33. maddesine göre ve Başkanlık Makamının 15.01.2018 Tarih ve 18759864-903/45 sayılı oluru ile oluşturulan Tespit Komisyonu; Başvuruda bulunan 379 adet Hizmet Alım Personeli ile ilgili olarak tebliğin 30, 32. ve 34. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde inceleme ve değerlendirme yaparak adayların durumunun KHK kapsamında geçiş işlemine esas olmak üzere şartlara uygun olup olmadıkları yönündeki tespit çalışmalarını tamamlamış olup Başkanlık Makamının 01.03.2018 tarih ve 18759864-903/172 sayılı oluru ile ilan edilmesi uygun görülmüştür.

            Bu kapsamda ekli listede, gerekli şartları taşıyıp sınava girmeye hak kazanan adayların durumu incelenen kriterler ve sonuçta nihai değerlendirme sütununda “uygun” ya da “uygun değil” ibaresi ile belirtilmiştir.

            Listede sonuç sütununda durumu “uygun değil” olarak belirtilen adayların aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde tebliğin 36. maddesine göre Valilik bünyesinde oluşturulan itiraz komisyonuna gerekçelerini belirterek yazılı itiraz hakkı bulunmaktadır.

            Listede sonuç sütununda durumu “uygun ” olarak belirtilen adaylara uygulanacak sınav program ve takvimi Belediyemize ait www.eregli.bel.tr adresinde ayrıca yayımlanacaktır.

            İlgililere ilanen duyurulur.

 

                                                                                                 Mehmet GÜNGÖR

                                                                                                    Belediye Başkan Yardımcısı V.

                                                                                                    (Tespit Komisyonu Başkanı)

 

 

 

İLAN VE İTİRAZ BAŞLANGIÇ TARİHİ                     : 5 MART 2018

İTİRAZ BAŞVURUSU BİTİM TARİHİ                                    : 7 MART 2018 (Mesai Bitimi)

İTİRAZ DEĞERLENDİRME BAŞLANGIÇ TARİHİ            : 8 MART 2018

İTİRAZ DEĞERLENDİRME BİTİM TARİHİ             : 14 MART 2018 (Mesai Bitimi)

 

 

 

Ereğli Belediyesi 696 Sayılı KHK Kapsamında Geçiş İşlemine Başvuran Hizmet Alım Personeli Hakkında Nihai Adaylık Tespit Komisyonu Değerlendirme Listesi indirmek için tıklayınız.