Haberler

Ereğli Belediyesi  |

Haberler

Ereğli Belediyesine Ait 37 Adet Arsa Satış İhale İlanı

 

EREĞLİ BELEDİYESİNE AİT 37 ADET ARSA SATIŞ  İHALE İLANIDIR.

 

MADDE  1- TAŞINMAZIN MAL SAHİBİ  İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1- Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;      

a) Adı                                     : Konya /Ereğli Belediyesi

b) Adresi                                : N.Kemal Mah. Anıt Cad. No:54 Ereğli / KONYA

c) Telefon numarası               : (0 332) 713 15 18         

d) Faks numarası                   : (0 332) 713 12 40

MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

a) İhale usulü                         : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile satışı yapılacaktır. Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden bedelsiz görülebilir.

b) İhalenin yapılacağı adres  : Belediye Hizmet Binasındaki Sevide Tavas Toplantı Salonu MADDE 3- İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER ve İHALE TARİH VE SAATLERİ

NO

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

PARSEL ALANI m2

NİTELİĞİ

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİH VE SAATİ

1

EREĞLİ

GÖKTEME

 

131

10.000,00

ARSA

70.000,00

3.000,00

07.04.2017 14:05

2

EREĞLİ

GÖKTEME

 

256

25.250,00

ARSA

151.500,00

7.575,00

07.04.2017 14:10

3

EREĞLİ

YENİKÖY

107

39

4.408,00

ARSA

57.304,00

2.000,00

07.04.2017 14:15

4

EREĞLİ

YENİKÖY

149

12

47.000,00

ARSA

235.000,00

8.460,00

07.04.2017 14:20

5

EREĞLİ

YENİKÖY

177

1

720,00

ARSA

7.200,00

350,00

07.04.2017 14:25

6

EREĞLİ

YENİKÖY

178

2

544,00

ARSA

5.440,00

250,00

07.04.2017 14:30

7

EREĞLİ

YENİKÖY

231

7

752,00

ARSA

7.520,00

350,00

07.04.2017 14:35

8

EREĞLİ

YILDIZLI

102

7

14.277,40

ARSA

142.774,00

4.300,00

07.04.2017 14:40

9

EREĞLİ

YILDIZLI

102

8

31.868,21

ARSA

318.682,10

10.000,00

07.04.2017 14:45

10

EREĞLİ

ZENGEN

102

2

676,04

ARSA

13.520,80

500,00

07.04.2017 14:50

11

EREĞLİ

ZENGEN

102

3

654,11

ARSA

13.082,20

500,00

07.04.2017 14:55

12

EREĞLİ

ZENGEN

102

4

685,50

ARSA

13.710,00

500,00

07.04.2017 15:00

13

EREĞLİ

ZENGEN

102

5

686,57

ARSA

13.731,40

500,00

07.04.2017 15:05

14

EREĞLİ

ZENGEN

105

1

479,25

ARSA

11.981,25

450,00

07.04.2017 15:10

15

EREĞLİ

ZENGEN

119

1

1.150,53

ARSA

19.559,01

700,00

07.04.2017 15:15

16

EREĞLİ

ZENGEN

119

2

1.050,31

ARSA

17.885,27

650,00

07.04.2017 15:20

17

EREĞLİ

ZENGEN

119

3

1.051,52

ARSA

17.875,84

650,00

07.04.2017 15:25

18

EREĞLİ

ZENGEN

119

4

1.037,72

ARSA

17.641,24

650,00

07.04.2017 15:30

19

EREĞLİ

ZENGEN

119

6

1.713,26

ARSA

29.125,42

1.100,00

07.04.2017 15:35

20

EREĞLİ

ZENGEN

120

1

929,70

ARSA

15.804,90

600,00

07.04.2017 15:40

21

EREĞLİ

ZENGEN

120

2

999,67

ARSA

16.994,39

650,00

07.04.2017 15:45

22

EREĞLİ

ZENGEN

120

3

984,73

ARSA

16.740,41

650,00

07.04.2017 15:50

23

EREĞLİ

ZENGEN

120

4

1.010,34

ARSA

17.175,78

650,00

07.04.2017 15:55

24

EREĞLİ

ZENGEN

133

6

1.007,74

ARSA

35.270,09

1.250,00

07.04.2017 16:00

25

EREĞLİ

ZENGEN

144

4

970,11

ARSA

24.252,75

850,00

07.04.2017 16:05

26

EREĞLİ

ZENGEN

144

5

858,50

ARSA

21.462,50

800,00

07.04.2017 16:10

27

EREĞLİ

ZENGEN

144

6

1.099,99

ARSA

27.499,75

1.000,00

07.04.2017 16:15

28

EREĞLİ

ZENGEN

146

7

999,99

ARSA

34.999,65

1.250,00

07.04.2017 16:20

29

EREĞLİ

ZENGEN

151

4

42,45

ARSA

5.306,25

175,00

07.04.2017 16:25

30

EREĞLİ

ZENGEN

152

3

47,25

KARGİR DÜKKAN VE ARSASI

18.900,00

600,00

07.04.2017 16:30

31

EREĞLİ

ZENGEN

152

4

36,09

KARGİR DÜKKAN VE ARSASI

14.436,00

450,00

07.04.2017 16:35

32

EREĞLİ

ZENGEN

152

5

36,00

KARGİR DÜKKAN VE ARSASI

14.400,00

500,00

07.04.2017 16:40

33

EREĞLİ

ZENGEN

152

6

36,10

KARGİR DÜKKAN VE ARSASI

14.440,00

450,00

07.04.2017 16:45

34

EREĞLİ

ZENGEN

152

7

36,09

KARGİR DÜKKAN VE ARSASI

14.436,00

450,00

07.04.2017 16:50

35

EREĞLİ

ZENGEN

163

2

42.630,38

ARSA

298.412,66

11.000,00

07.04.2017 16:55

36

EREĞLİ

ZENGEN

181

2

720,16

ARSA

12.242,72

450,00

07.04.2017 17:00

37

EREĞLİ

ZENGEN

350

3

6.578,15

ARSA

230.235,25

7.000,00

07.04.2017 17:05

 

MADDE 4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki belgeler istenir.

1-)Gerçek Kişilerden

a) Başvuru Dilekçesi.

b) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği

c) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

d) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu,

e) İkametgâh belgesi,

f) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

g) Vekâleten Katılma Durumunda Vekâletname ve İmza Sirküleri.(Noter Onaylı)

h) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.(İhale şartname bedeli 150,00 TL dir.)

i)Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi .(Belediyeden alınacaktır.)

j)Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi (Adres Beyanı)

2-Tüzel Kişilerden

a-Başvuru Dilekçesi.

b-İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

c-İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

d-Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu

e-Vekâleten Katılma Durumunda Vekâletname ve İmza Sirküleri.(Noter Onaylı)

f-İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri diğer odalardan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin  sicile kayıtlı olduğuna dair belge

g-İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (İhale şartname bedeli 150,00 TL dir.)

h-Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi. (Belediyeden alınacaktır.)

i-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge

MADDE 5-İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

MADDE 6- İhalenin yapılamaması halinde 14.04.2017 tarihinde Cuma günü aynı şartlarda, aynı yerde ve aynı saatlerde 2.defa ihale edilecektir.

MADDE 7-Şartname mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nde görülebilir. İhale evrakları ihale günü en geç saat 12:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.